Čia galite rasti straipsnių psichologinės traumos ir su ja susijusiomis temomis. Remiamasi gydytojo - terapeuto dr. G. Maté seminarų, knygų, paskaitų ir kt. medžiaga. Traumos - tai gyvenimo faktai, kurių nereikia slėpti, verčiau pažįstant save žengti sveikimo link :)

Gyvenimas su trauma

Koks lengvas paukščio skrydis...Tikriausiai panašiai skrenda mūsų sielos, kada yra įkvėptos, džiugios, kupinos palaimos, kada jomis yra tinkamai pasirūpinta... O kas nutinka tuo atveju, kai siela nebegali skristi, kai didžiąją gyvenimo dalį ji stengiasi, bet negali išskleisti sparnų? Šioje vietoje didesnį dėmesį skirsime autentiškumo ir prieraišumo stokai, iš kur ir kyla trauma.

Traumos šaknys

Graikų kalboje žodis trauma reiškia žaizdą, sužeidimą. Šiame apibrėžime apie traumą kalbama kaip apie fizinį organizmo pažeidimą (pavyzdžiui, šuns įkandimas, kojos lūžis ir pnš.), tačiau tai nėra vienintelis apibrėžimas, kuriuo gali būti apibūdinama trauma.

Trauma gali būti tiek fizinė, tiek psichologinė. Šioje vietoje galima paminėti, kad nemažas skaičius žmonių traumą asocijuoja su dalyvavimu kare, gamtos kataklizmų patyrimu (žemės drebėjimai, viesulai, ugnikalnių išsiveržimai). Tačiau trauminė patirtis taip pat gali atsirasti ir išgyvenant artimųjų netektis, patiriant prievartą (seksualinę, psichologinę, fizinę) ir kitus siaubą, baimę keliančius įvykius. Priešingai nei fizinė trauma, psichologinės traumos padariniai gali išlikti ir kūnui jau pagijus.

Šiame straipsnyje traumos sąvoka bus nagrinėjama iš psichologinės traumos apibrėžimo pozicijos, daugiau dėmesio skiriant autentiškumo ir traumos ryšiui nagrinėti.

Žmonės gali būti sužeidžiami įvairiais būdais. Retai kada susimąstoma apie iš pirmo žvilgsnio atrodytų „nekaltus“ ir nereikšmingus veiksnius, tokius kaip autentiškumo (buvimas savimi, pagarba sau) nebuvimas bei prieraišumo stoka. Siekiant aiškumo, panagrinėkime vaikystės laikotarpį. Kartais, traumai atsirasti užtenka, kad vaikas nenorėtų būti savimi ir neturėtų su kuo pasikalbėti, pasidalinti savo patiriamais išgyvenimais. Pavyzdžiui, jei patyręs fizinį smurtą vaikas yra paliekamas vienas, su juo nesikalbama ir neaptariami patirti vaiko išgyvenimai, vaikas su savo patyrimais, t.y. emocijomis yra paliekamas vienas. Deja, vaikas nėra pajėgus susitvarkyti su savo emocijomis, suprasti to, kas įvyko, nes dar neturi streso įveikos įgūdžių ir yra pažeidžiamas. Dėl to dažnu atveju ne tiek pats traumuojantis įvykis, kiek vaiko palikimas su jo emocijomis ir išgyvenimais sukelia vaikui traumą. Tokioje situacijoje yra būtinas brandaus suaugusiojo įsikišimas ir pokalbis su vaiku padedant įveikti emocinius išgyvenimus. Nereikia pamiršti, kad pagalba įveikti sunkius išgyvenimus ir emocijas yra reikalinga ir suaugusiajam. Patyręs emociškai stiprų išgyvenimą žmogus, nepaisant jo amžiaus ir patirties, neturėtų būti paliekamas vienas.

Kalbant apie autentiškumo nebuvimą kaip traumuojantį veiksnį, tai reikėtų suprasti kaip savęs nepriėmimą, kuris gali paskatinti negalėjimą būti svarbiam ir naudingam visuomenėje, nors žmogus nori ir galėtų pasitarnauti kitiems. Tai galima laikyti ir nemeilės sau išraiška, kada norima būti kažkuo kitu tik ne savimi. Mažiems vaikams yra būdingas kito asmens, pvz.: suaugusiojo imitavimas, jo elgesio modeliavimas. Tai yra normalu. Normalumo ribos yra peržengiamos tuomet, kai vaikas arba suaugusysis nepriima savęs dėl tam tikrų savybių, patirčių ir deda pastangas, kad taptų kitu žmogumi tik ne savimi. Tai galima įsivaizduoti kaip vidinį kalėjimą, iš kurio patys sau neleidžiame ištrūkti. Situacija, kurios metu mergaitė nori būti kaip mama, t.y. atkartoja jos elgesį, pavyzdžiui virtuvėje, nėra riziką keliantis elgesys. Tačiau jei mergaitė imituoja mamą ar kitą žmogų kalbėdama, jog nenori būti savimi, išreiškia pasibjaurėjimą kai kuriomis savo savybėmis, tai gali būti rizikos veiksnys ne tik žemai savivertei atsirasti, bet ir prarasti autentiškumą, t.y. buvimą savimi.

Kalbant apie prieraišumo stoką kaip traumuojantį veiksnį, tai gali sukelti tėvų nedėmesingumas, kuomet tėvai yra pernelyg užsiėmę savo darbais ir neskiria vaikui pakankamai dėmesio. Atrodytų viskuo aprūpintas vaikas, tik ne tėvų dėmesiu, gali būti traumuojamas ir patirti traumos pasekmes visą gyvenimą. Jei vaikas nesulaukia dėmesio, kai nori ką nors pasakyti, papasakoti, pasidžiaugti, jis lieka vienas ir patiria atstūmimą iš pačių artimiausių žmonių. Nesuprasti vaiko jausmai, nepatenkinti saugumo, meilės, priklausymo poreikiai, prisiimta atsakomybė už tėvų emocijas psichologiškai sužaloja vaiką. Dar daugiau, santykio šeimoje nebuvimas, t.y. „susvetimėjimas“ tarp artimų žmonių: šiltų žodžių, apkabinimų ir padrąsinimo trūkumas taip pat gali sukelti traumą.

Traumos pasekmės

Tikriausiai nenuostabu, kad trauma skirtingus žmones paveikia skirtingai, nes kiekvieno iš mūsų reakcija į stresorius yra skirtinga, be to, skiriasi ir nervų sistemos jautrumas. Vienas labiausiai paplitusių reiškinių, kurį galima laikyti traumos pasekme, tai - priklausomybės. Nesvarbu, kokio tipo jos būtų – valgymo, narkotikų, alkoholio, sekso ar rūkymo – visos jos gali rodyti, jog asmuo yra traumuotas. Manoma, jog priklausomybės – tai būdas prisitaikyti prie skausmą keliančio pasaulio, pajusti bent trumpalaikį malonumą, kuris padėtų išgyventi. Taigi už kiekvieno priklausomo elgesio gali slypėti didžiulis skausmas, su kuriuo asmuo nepajėgia išbūti. Tuo tarpu priklausomybė palengvina buvimą su skausmu. Ir tai tikriausiai nekelia pasipiktinimo, tik užuojautą – juk visi mes vengiame skausmo, jo nenorime ir dažnai elgiamės taip, kad jo nejaustume. Kalbant apie traumą patyrusį žmogų, skausmo čia yra dar daugiau. Taigi tik nuo mūsų požiūrio priklauso, kaip mes suvoksime priklausomą žmogų ir kaip su juo elgsimės.

Taip pat žinoma, kad trauma sukelia atsiskyrimą nuo savo išgyvenimų (emocijų vengimas, nežinojimas, kaip elgtis su emocijomis). Neretai asmuo, patyręs trauminį išgyvenimą, atsiriboja nuo tam tikrų emocijų arba jausdamas emocijas nemoka jų suvaldyti, neadekvačiai į jas reaguoja. Pavyzdžiui, traumuoto asmens atsakas į kito žmogaus verksmą gali būti pyktis ir pasibjaurėjimas, arba pastangos nustelbti neigiamas emocijas draudimu neverkti, neliūdėti. Tai nėra adekvati reakcija į verkimą. Veikiau, tai siekis neleisti kitam, tuo pačiu ir sau, patirti liūdesį, išgyventi silpnumą.

Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti keista ir nesuprantama, kodėl žmogus nepriima tam tikrų emocijų, patiria didžiulį diskomfortą išgyvendamas liūdesį, nerimą arba bijo pradėti verkti, nemoka nusiraminti... Negebėjimas priimti savo išgyvenimų ir juos suvaldyti taip pat susijęs su skausmu. Turėtume suprasti, kad tokiam žmogui būti savimi yra per skausminga t.y. per daug skausmo ir pasimetimo sukelia išgyventas nerimas, liūdesys, baimė, nors visa tai natūralu ir būdinga kiekvienam žmogui. Emociją tapatinti su skausmu reiškia nepriimti jos, vengti ir slopinti. Tokias reakcijas į emocijas gali lemti ankstyvosios neigiamos vaikystės patirtys, pavyzdžiui, žeidžiančios tėvų replikos ir/ar elgesys vaikui verkiant, liūdint, bijant. Tuo tarpu slopinami ir neišgyvenami jausmai neigiamai veikia ne tik savijautą, bet ir visą organizmą: būdingos ne tik psichinės, bet ir somatinės ligos, ūmūs susirgimai, organizmo išsekimas.

 Kitoks požiūris į traumą

Nepaisant patiriamo skausmo ir jo pasekmių, tokių kaip priklausomybės, emocijų vengimas, nutolimas nuo savo išgyvenimų, visų mūsų pagrindinė užduotis – mokytis iš šio skausmo ir augti. Tai reiškia, į skausmą žiūrėti ir jį priimti kaip galimybę patobulėti, kažką naujo sužinoti apie save, o galbūt ir kitus, tapti stipresniam ir brandesniam nepaisant liekančių prisiminimų ir emocijų. Galima priimti tai ir kaip galimybę būti stipresniam už savo traumą, negatyvią patirtį. Be abejo, mūsų elgesys su traumą patyrusiu žmogumi taip pat svarbus. Patyręs traumą asmuo negali būti paliekamas vienas. Būtina artimųjų ir specialistų pagalba, palaikymas ir besąlyginis priėmimas. Trauminę patirtį turinčiam asmeniui ne tiek svarbūs tikslūs atsakymai, kiek kito žmogaus buvimas šalia gijimo proceso metu ir užtikrinimas, kad tai, kas vyksta, yra gerai.

Ir visgi vienas veiksmingiausių būdų įveikti traumą yra stengtis pamilti patirtą skausmą, baimę ir nerimą. Tik meilės dėka visa tai, kas buvo svetima, tampa artima...Tik kai mylime vieni kitus ir besąlygiškai priimame, net ir sunkūs dalykai tampa lengvi ir nebesudėtingi...Sielos ir vėl gali skristi.

 

 Literatūra

1. Dr. Gabor Mate, Filmas „The Wisdom of Trauma“ (2021).

2. Bandura, A. (1963). Social learning and personality development. New York, Holt, Rinehart and Winston.

 

 

 

Sutrikimas = organizmo adaptacija?

Savo kasdieniame gyvenime susiduriame su daugybe įvairių ligų, sutrikimų, kurie prisideda prie prastesnės gyvenimo kokybės, t.y. prastesnės fizinės ir psichinės sveikatos bei socialinių ryšių, sukelia izoliaciją ir vienišumą. Nepaisant šių neigiamų padarinių, kiekviena liga/sutrikimas turi savo priežastis ir prasmę sergančiojo gyvenime. Pasak gydytojo – psichologo G. Mate, liga/ sutrikimas, kokie jie bebūtų, veikia kaip puikus adaptacinis mechanizmas, padedantis išlikti, išgyventi. Nepaisant to, jog liga sukelia daug streso, kenkia imuninei sistemai ar skatina imuninę sistemą veikti prieš organizmą, tai yra adaptacija prie tam tikrų gyvenimo sąlygų, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms. Tai plačiau paanalizuosime šiame straipsnyje.

Galimos ligų priežastys

Somatinės ir net psichinės ligos gali būti ankstyvųjų vaikystės patirčių ir/ar aplinkos veiksnių rezultatas. Tikriausiai ne kartą esate girdėję, jog tam tikras somatines (pvz.: vėžys) ar psichines (šizofrenija, bipolinis sutrikimas ir kt.) ligas sukelia genai, paveldimi iš kartos į kartą. Regis, tokie veiksniai kaip vaikystės patirtis arba tam tikros gyvenimo sąlygos šiuo atveju ligos atsiradime ir vystymęsi turi mažiau reikšmės. Visgi, pasak gydytojo – psichologo G. Mate, nėra būtent tokio geno, kuris sukelia šizofreniją ar bipolinį sutrikimą. Taip pat šeimoje dominuojantis sutrikimas ar pažeidžiamumas tam tikroje sveikatos srityje dar neįrodo genų vaidmens ligos atsiradime ir vystymęsi. Tiesa, genai mūsų gyvenime taip pat yra svarbūs ir negali būti ignoruojami, tačiau nereikia pamiršti, kad tik sąveikaudami su kitais aplinkos veiksniais ir gyvenimo patirtimis veikia mūsų sveikatos būklę palankiau arba mažiau palankiai.

Kaip pavyzdį galime panagrinėti paties dr. G. Mate pasidalintais išgyvenimais ir patirtimi. Gydytojui buvo diagnozuotas ADHD (aktyvumo ir dėmesio sutrikimas). Ir štai kokius klausimus apie sutrikimą kelia dr. G. Mate: apie ką yra šis sutrikimas? Ką jis reiškia? Ir tuo pačiu dalinasi atsakymais į šiuos iškeltus klausimus. Remdamasis savo išsilavinimu ir gydytojo-psichologo patirtimi, jis teigia, jog ADHD kaip ir bet kuris kitas sutrikimas veikia kaip adaptacinis mechanizmas. Tuomet, kai streso yra per daug ir jo neįmanoma išvengti ir/ar pakeisti situacijos, smegenys paprasčiausiai „išsijungia“. Dažniausiai taip reaguoti mūsų smegenys „išmoksta“ jau vaikystėje patirdamos tam tikrų aplinkos veiksnių poveikį. Nagrinėjamu atveju, G. Mate, būdamas žydų kilmės naujagimis, gyveno nacių režimo laikotarpiu ir patyrė nemažai iššūkių. Galite tik įsivaizduoti, kokia nesaugi aplinka naujagimį supo: miestų bombardavimas, nuolatinė grėsmė dėl deportacijos į Aušvicą, kasdien patiriamas pavojus gyvybei... Visa tai dar besiformuojančioms naujagimio smegenims kėlė daug streso ir nerimo. Dar daugiau, kaip tokiomis sąlygomis gyvendami jautėsi naujagimio artimieji? Ar jie galėjo pakeisti situaciją? Pabėgti? Tikriausiai ne. Taigi, naujagimio smegenys turėjo vienintelį pasirinkimą – atsiriboti nuo to, ko negalima pakeisti ir to, kas kelia per didelį stresą. Nepamirškime, jog naujagimio smegenys vis dar vystosi...Taigi atsiribojimas tampa užprogramuotas naujagimio smegenyse, o ilgainiui, jau gyvenimo eigoje, gali virsti įpročiu, asmenybės dalimi, sukeliančia nemažai kančios ir skausmo.

Automatinė organizmo reakcija streso metu

Gali kilti klausimai: ką gi reiškia, kai smegenys atsiriboja ir kaip tai vyksta? Atsiribojimas nuo aplinkos dirgiklių yra automatinė reakcija stipraus streso, afekto metu. Ir net nereikia stengtis atsiriboti nuo pernelyg didelės stresinės situacijos, jos išvengti, nes organizmas tai padaro automatiškai. Žinoma, jog yra paveikiamos šios smegenų sritys: migdolas, hipokampas ir ventromedialinė prefrontalinė žievė. Taigi todėl išgyvenus stiprų stresą asmuo patiria emocinių sunkumų, atminties sutrikimų, stipriau reaguoja į stresą viso gyvenimo metu. Be to, anksti išgyvenamas stresas (vaikystėje), įtvirtina žemą vidinio streso sistemos jautrumo slenkstį, dėl kurio vaikas toliau jautriau ir stipriau reaguos į aplinkos dirgiklius, t.y. stresą nei įprastai. Galima tai pavadinti mus saugančiu nuo per didelio, sunkiai ištveriamo streso adaptaciniu mechanizmu. Problema kyla tuomet, kai tokia adaptacija (o tai nutinka dažnu atveju) tampa gyvenimo būdu, kuris reiškiasi iki pat gyvenimo pabaigos. Reiškiasi tuo, jog asmuo nebegali laisvai reikšti savo jausmų, emocijų ir niekada nebesijaučia laisvas emociškai. Šioje vietoje galima kalbėti apie autentiškumo praradimą, t.y. gebėjimą suprasti ir jausti save, išreikšti emocijas taip, kaip būtent jautiesi šią akimirką. Paprastai tai lemia įvairių psichinių ligų, pavyzdžiui depresijos, išsivystymą. Tokiu atveju specialistai nusprendžia, jog žmogaus smegenims trūksta tam tikrų cheminių elementų ir yra paskiriami įvairūs medikamentai, antidepresantai, kurie padeda įveikti simptomus, tačiau sutrikimo šaltinis taip ir lieka nepaliestas.

Simptomų prasmė ir žvilgsnis iš „čia ir dabar“

Remiantis dr. G. Mate įžvalgomis tam, kad asmuo iš tikrųjų pasveiktų, pirmiausia sutrikimą reikėtų suvokti kaip įvairių veiksnių (genetika, aplinka, ankstyvosios patirtys ir kt.), veikiančių kartu, pasekmes. Būtina ne tik vartoti medikamentus, bet ir stengtis suprasti, ką nori pasakyti ligos simptomai, kokia jų prasmė mūsų gyvenime ir kasdienybėje. Supratus simptomo prasmę, verta apgalvoti, kaip kitaip būtų galima reaguoti ir elgtis įvairiose gyvenimo situacijose, išprovokuojančiose simptomus.

Nors įprastai žvelgiame į save remdamiesi praeitimi ir ankstesnėmis patirtimis, tačiau tam, kad kažkas pasikeistų, būtinas žvilgsnis iš „čia ir dabar“. Dr. G. Mate teigimu, praeityje susiformavęs ir veikęs adaptacinis mechanizmas, asmeniui suaugus ir pasiekus brandą yra nebeveiksmingas ir nenaudingas, tačiau vis dar automatiškai pasireiškia kasdienybėje. Pavyzdžiui, asmuo, kuriam ypač sunku pasakyti „ne“, tikriausiai patiria sunkumų ir iššūkių apgindamas savo ribas. Pirmas dalykas, kurį toks žmogus turėtų suvokti, tai priežastys, dėl kurių sunku pasakyti ne. Dažniausiai tai siejasi su noru įtikti, būti vertinamu, pripažintu ir mylimu. Kitaip tariant, tai - santykio su kitu asmeniu siekimas. Tikriausiai santykio, t.y. prieraišumo buvo siekiama ir vaikystėje, tačiau tam, kad prieraišumas būtų pasiektas, asmuo dar būdamas vaikas turėjo atsisakyti savo norų ir poreikių dėl to, kad būtų patenkinti kito asmens norai ir taip prieraišumas būtų išsaugotas. Tai reiškia, kad jei pasakysi „ne“ ir atsisakysi, tapsi „blogas“ ir tave gali atstumti, palikti. Tikriausiai niekas nenori būti paliktas ir atstumtas, taigi verčiau renkasi ištarti „taip“.

Taigi verta stebėti savo automatines reakcijas, jas analizuoti ir suvokti, jog tai, kas padėjo išgyventi vaikystėje ir buvo adaptyvu, šiandien gali nebeturėti reikšmės ir prasmės, todėl gyvenimą tik apsunkina. Šiandien reikia kitokios reakcijos, kitokio suvokimo ir mąstymo, vedančio adaptyvesnio elgesio link. Tam, kad gyventi būtų lengviau ir paprasčiau. Tam, kad būtume sveikesni ir geriau jaustumėmės.

 

 Literatūra

1.  G. Mate, The wisdom of trauma course session, Illness as an adaptation (2021).

2. Mate, G. (2012). Addiction: Childhood Trauma, Stress and the Biology of Addiction. Journal of Restorative Medicine, 1: page 59.